Det handlar om hjärtat

Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärtat, blodkärlen eller både och. Dessa sjukdomar beror till stor del på livsstil, och i takt med att livsstilen i nästan hela världen har förändrats under 1900- och 2000-talet har de blivit vanligare.

Tidigare var det mest i västvärlden som människor drabbades av denna typ av sjukdomar, men idag är de verkligen ett globalt problem. För det allra mesta beror på sjukdomarna, i vilken form de än uppträder, på åderförkalkning. Åderförkalkning kan uppstå i pulsådrorna i hjärtat, benen eller hjärnan.

Vid åderförkalkning blir blodkärlen trängre, vilket gör att blodflödet går trögare. Därmed kan inte alla delar av kroppen få det syra och den näring som de behöver. Bristen drabbar vävnaden i närheten av förkalkningen. Det förkalkade kärlet brister ofta, och små blodproppar bildas vid förkalkningsstället.

Att undvika åderförkalkning

Det finns egentligen inget skydd mot åderförkalkning. Redan när man är i 20-årsåldern börjar åderförkalkningen, som sedan fortsätter under resten av livet. Det finns dock vissa faktorer som påskyndar processen, och som gör att man löper större risk att drabbas redan när man är ung. Rökning, övervikt, stress och stillasittande har inga hälsofrämjande effekter, och ökar åderförkalkningen vilket ger större risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Att motionera, hålla koll på vikten och inte röka är en bra början för att minska risken för åderförkalkning. Men tyvärr finns det också vissa faktorer som man helt enkelt inte rår över. Blodtryck och kolesterolnivå i blodet går till viss del att påverka genom sin livsstil, men kan också bero på genetiska faktorer. Åderförkalkning verkar också till viss del vara medfött. Dessutom löper män större risk än kvinnor att drabbas, allt annat lika.

Det går alltså inte att undvika åderförkalkning helt och hållet, men däremot att bromsa den. Den som inte bromsar den kan drabbas av blodproppar i hjärnan eller hjärtat, vilket kan vara dödligt. Man kan även drabbas av kallbrand i benet.