Bakomliggande sjukdomar – riskfaktor vid virusinfektioner

Om du lider av någon typ av bakomliggande, kronisk sjukdom är det extra viktigt att du tar kontakt med vården om du drabbats av ett virus. Läs om det och mer om ärftliga och livsstilsorsakade hjärt- och kärlsjukdomar i den här artikeln.

Med anledning av den pågående pandemin av Covid-19 har det som aldrig förr talats om bakomliggande sjukdomar. Sådana som kan försämra prognosen om du också drabbas av ett virus. Bland de mest allvarliga bakomliggande sjukdomarna finns olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar. Om du lider av hjärt- eller kärlproblem kan en enkel halsfluss i värsta fall förvandlas till en livshotande lunginflammation. Du bör se till att vara påläst om olika sjukdomar, till exempel halsfluss som du hittar information om här: doktor.se/fakta-rad/halsfluss/, och kontakta vården direkt om du drabbas av en virusinfektion samtidigt som du har andra typer av kroniska problem.

Hjärt- och kärlsjukdomar – vanlig faktor som förvärrar sjukdomstillstånd

När det gäller just hjärt- och kärlsjukdomar kan de grovt hugget delas in i två olika kategorier: de som är ärftliga och de som beror på livsstil. Till de senare hör till exempel högt blodtryck och förstorat hjärta. Till de tidigare hör till exempel blodfettsrubbningar, vissa hjärtmuskelsjukdomar och jonkanalsjukdomar i hjärtat. Ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar diagnosticeras vanligtvis genom att du genomför ett genetiskt test. Alldeles oavsett vilken kategori du lider av har de det gemensamt att de i regel förvärrar sjukdomstillståndet om du drabbas av ett virus.

Halsfluss som blir lunginflammation

Ett exempel som inte är helt ovanligt, som redan nämnts, är hur en enkel halsfluss i värsta fall kan utvecklas till en dubbelsidig lunginflammation. Symptomen inkluderar bland annat feber, andnöd och kraftig hosta. En lunginflammation kan i sin tur förvärras när du lider av andra underliggande sjukdomar. Det är jobbigt, men därför absolut nödvändigt att du söker vård i lägen där människor med bättre hälsa typiskt sett inte gör det. Tänk dock på att du i läget som råder nu ska höra av dig till vårdcentralen via telefon först. Om du har en underliggande sjukdom är det dumt att ta risken att du också drabbas av Covid-19.