Ett testamente för framtidens skeenden

Något som många gör är att skriva ett testamente, särskilt på livets höst, när hjärtat inte dunkar lika hårt som det brukade och problem med hälsan gör så att man tänker på framtiden, sina nära och kära som kanske står kvar när man själv går hädan.

pensionär gubbe kaffeDet finns en hel del att tänka på när det kommer till att planera för framtiden, efter sin död, och det kan vara mer eller mindre krångligt. Ibland kan det vara underlättande att anlita en jurist, från till exempel familjensjurist.se. Särskilt bra kan det vara att anlita en jurist om du upprättar en mer komplext testamente, som du kan läsa om här i en artikel i Metro, det kostar från några tusen och nedåt och kanske kan vara värt om man vill ha det ordentligt ordnat för sig.

En som har det ordnat i sitt testamente, med villkor, regler och förbud är den framlidna skådespelaren Robin Williams, som bland annat inte tillåter att till exempel Disney använder hans röst, mer om detta kan vi läsa om i Folkbladet, samtidigt som vi tycker det är lite synd att vi inte får se mer av anden från Aladdin.

Vad säger lagen om testamente?

För att få upprätta testamente säger lagen som följer, enligt en artikel i GP:

För att få upprätta testamente måste du i regel ha fyllt 18 år. Glöm inte att skriva att det är ett testamente. För att dokumentet ska vara giltigt måste du också ange datum samt vad som ska hända med dina tillgångar efter din död. När du är klar ska testamentet undertecknas av dig och av två vittnen. Vittnena måste vara minst 15 år och får inte vara nära anhöriga eller på annat sätt gynnas av testamentet. Tänk på att barnen alltid har laglig rätt till sin del av arvet, oavsett vad du skriver i ditt testamente. – GP