Hörselnedsatta allt fler och stöd behövs

Nära 1,5 miljoner personer har någon typ av hörselnedsättning i Sverige, men troligen finns ett stort mörkertal eftersom alla inte vet om att de har en sådan. Samhället behöver bli bättre på att upptäcka hörselskador, anser många, samtidigt som man behöver bli mer medveten vad som kan orsaka hörselskador.

 

Det finns många problem kring hörselskador. Dels behöver informationen förbättras kring det och likaså behöver resurserna inom vården bli bättre. Alla behöver den hjälp som de behöver och många kan med hörselhjälpmedel leva bättre, ett liv som om de inte hade en hörselnedsättning.

 

Asylsökandes hörsel kollas inte

 

En del i att vården behöver bli bättre handlar om hörselkoll, och vilka som faktiskt kollas. Idag är det omkring 1,4 miljoner personer som dokumenterat lever med en hörselskada, men mörkertalet är nog stort. I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att asylsökande inte får sin hörsel kontrollerad i sina hälsokontroller. Detta trots att fler invandrare än födda i Sverige faktiskt har nedsatt hörsel. I en undersökning som gjordes i Värmland hade tillexempel hela 40 procent a eleverna som studerade SFI hörselskador. Dels behövs fler hälsoundersökningar när det kommer till hörsel, och dels behöver mer kunskap i samhället om hur man får hörselskador, hur de märks av andra och av en själv lättare.

 

Både unga och äldre drabbas av hörselskador

 

Hörselskador var förr något som kom med åldern, och är fortfarande. Men idag är det allt vanligare att unga drabbas av hörselskador, mångt och mycket på grund av hur vi lever idag. I en artikel från Svenska Dagbladet står det bland annat att en av tre unga vuxna döljer sin hörselnedsättning. Och cirka en av tio svenskar har ett konstaterat fel med sin hörsel. Och bland de unga är det många som lever på ett sätt som skadar hörseln, men många skäms för att de har en nedsatt hörsel. Ofta krävs det att någon annan påpekar att man har dålig hörsel för att det ens ska tas på allvar.

 

Svårt för många barn med hörselskada

 

Det är inte helt lätt att leva med hörselskada som ung. unga hörselskadades Riksförbund tar upp et stort problem kring detta och det är att ungas motivation för studier kan sjunka, om man inte får den hjälp som behövs. Det är tufft att leva med en hörselskada och studera idag, och många måste kämpa för sin skolgång. Medlemmar i föreningen har berättat hu skolor saknar teknik och kompetens för att hörselanpassa undervisningen, läs mer. Detta ger en sämre skolmiljö för många hörselskadade.