Sjukhus – bakom kulisserna

För att bli sjuksköterska, läkare eller kirurg krävs många års utbildning. När man är färdigutbildad kan man välja att starta ett eget vårdföretag. För att driva en sådan verksamhet krävs dock mycket kunskap.

428518-doctors-at-operation-room

Många läkare får sin utbildning utomlands

På Dagens Nyheter kan man läsa att Sverige inte utbildar tillräckligt många läkare för att kunna möta det behov som finns i vården. Mer än hälften av de läkarlegitimationer som Socialstyrelsen utfärdar ges till personer som utbildats utomlands. Sen 2003 har mer än hälften av de läkarlegitimationer som utfärdats varje år gått till personer som har utländsk utbildning. En del legitimationer har utfärdats till folk som invandrat till Sverige, men det är alltfler svenskfödda som åker utomlands för att få en läkarutbildning. Antalet platser på de svenska läkarutbildningarna har ökat de senaste åren men det krävs fortfarande allra högst betyg för att komma in och många ser därför att den enda chansen att bli läkare är genom att studera utomlands.

Starta en hälso- och sjukvårdsverksamhet

Oavsett om man studerat i Sverige eller utomlands krävs en lång utbildning för att bli läkare. När man sedan fått sin lärarlegitimation kan man vilja starta ett vårdföretag. Alla som vill starta upp en ny hälso- och sjukvårdsverksamhet måste anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg, enligt patientsäkerhetslagen. Den som inte anmäler sin verksamhet till IVO senast en månad innan uppstarten, riskerar att dömas till böter. Läs mer. Något annat som behövs för att starta en sådan här verksamhet är minst två läkare och två sjuksköterskor. Men man måste även ha tillgång till barnmorska, sjukgymnast, arbetsterapeut, medicinsk fotvård, psykolog och mödravårdspsykolog. Utöver detta behöver man självklart den rätta utrustningen. Ett stort utbud av kirurgiska instrument kan man hitta på NordMed. De privata vårdföretagen behöver även ha en utvecklad it-del eftersom att de måste vara uppkopplade till landstingets datanät för att bland annat kunna arbeta i journalsystemet.122262-cardio-check-up

Vad händer i operationssalen?

Många patienter undrar säkert vad som händer på sjukhus och speciellt under en operation när de ligger nedsövda. Detta förklarar man på Karolinska sjukhusets hemsida. De som är på plats vid en operation är:

Innan operationen blir man sövd, om man inte behöver vara vaken under operationen. Med hjälp av olika läkemedel kan man sova djupt och smärtfritt under operationen. För att man ska fortsätta sova under operationen så får man hela tiden mer narkosmedel. Narkosläkare och sjuksköterska har koll på patienten under operationen och ser till att positionen på operationsbordet är bra så att man inte får tryckskador. Pulsen, EKG och blodtryck övervakas hela tiden. När man somnat tvättas området där man ska opereras med spritlösning och lägger en sterildrapering runt området. Innan kirurgen börjar operera har hela teamet en avstämning enligt en checklista för säker kirurgi. Är man vaken under operationen får man antingen lokalbedövning, epiduralbedövning eller spinalbedövning. Vilken bedövning man använder beror på vilken typ av operation som ska göras.