Svettningar kan vara…

Att svettas när man tränar är nyttigt eftersom att man driver ut slaggprodukter samtidigt som man svalkar kroppen men svett kan även vara ett tecken på hjärtproblem.

svett.problem.hälsaDe flesta utav oss känner till att tecknen på en hjärtattack är plötslig smärta i bröstet och domningar i vänsterarmen, men hos kvinnor ser tecknen något annorlunda ut vilket gör att flera kvinnor missar att söka vård för sina hjärtproblem. Men vilka tecken är det som man missar som kvinna? Enligt Expressen Hälsa är ett tecken på hjärtinfarkt att man som kvinna drabbas av plötsliga svettningar i kombination med plötslig andfåddhet och illamående – och det är ju inte symptom som man i första taget kopplar till en infarkt. Dock ska man vara medveten om att svettningar kan bero på helt andra orsaker också, och behöver inte vara kopplat enbart till hjärtproblem. Till exempel finns en sjukdom vid namn hyperhidros vilken ger kraftfulla svettningar som i många fall hämmar personen som lider av sjukdomen, vilket idag är hela två procent av svenska folket vilket blir omkring 170 000 personer (källa). Men för dessa personer finns hjälp att få hos www.svettmottagningen.se vars klinik finns i Stockholm på Sophiahemmet där man bland annat behandlar med tabletter eller remitterar sina patienter till sina kliniker runt om i Skandinavien där man gör ytterligare behandlingar.

Alla stora svettningar är inte hjärtproblem och hyperhidros

Något som man bör hålla i minnet är att alla typer av svettningar inte är tecken på hjärtinfarkt eller hyperhidros utan kan bero på helt naturliga orsaker. Exempelvis är det många kvinnor som drabbas av kraftiga svettningar i samband med övergångsåldern, eller klimakteriet som det heter. Då beror svettningarna och värmevallningarna på att mängden östrogen i kroppen sjunker och att mängden hypofyshormoner istället höjs (källa). Dock bör man som kvinna uppsöka läkare oavsett för vad som kan antas vara vanliga krämpor och besvär kan ha mer eller mindre allvarliga orsaker – och det är bättre att vara säker än osäker på vad symptomen beror på!