Undvik hjärt-kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdomar är den grupp bland de stora folksjukdomarna som skördar överlägset flest liv. Man vet dock vilka faktorer som ökar risken för att drabbas, och också vilka faktorer som minskar den.

Varje år dör ungefär 1200 personer i Sverige i hjärt- och kärlsjukdomar. Av dessa är tre fjärdedelar män. Sjukdomarna är livsstilssjukdomar, vilket gör att de ökar i stora delar av världen. Men i Sverige har faktiskt kurvan vänt. Färre insjuknar idag än på 1980-talet, vilket beror på att rökningen, och mängden farligt kolesterol, faktiskt har minskat.

Men vi rör fortfarande inte tillräckligt mycket på oss. Faktum är att motion är ett av de mest effektiva sätten att få åderförfettning att gå tillbaka. Det behöver heller inte handla om jättehård träning: en halvtimme om dagen räcker, och det är viktigare att röra på sig varje dag än att träna intensivt en gång i veckan. Motion har som bekant flera andra positiva hälsoeffekter, bl.a. kan det sänka blodtrycket, vilket ytterligare minskar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Rätt kost för hjärtat

Kosten har också stor betydelse för risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Att äta nyttigt är bra, men det behöver inte innebära att man måste leva på bark och okokta linser. Grönsaker och frukt är naturligtvis bra, men i övrigt kan man byta ut chipsen mot nötter, och ölet mot rödvin. Alkohol i små mängder minskar nämligen risken för att drabbas, men öl innehåller en stor mängd tomma kolhydrater, som omvandlas till kolesterol i levern och ökar blodfetterna.

Genom att motionera och äta rätt kan man komma till rätta med sämre naturliga förutsättningar, som medfött högt blodtryck eller höga kolesterolvärden. Ytterligare en medfödd faktor verkar vara y-kromosomen: män löper betydligt större risk än kvinnor att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt en studie som gjordes i Grekland kan män dock minska risken för att drabbas av hjärtinfarkt, som är en av de allvarligaste hjärt-kärlsjukdomarna, genom att ta en tupplur på eftermiddagen. Då minskar risken med 37 %.